573/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní památka Hojná voda a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/92 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 573/2004 Sb.
Částka 194
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 4. 11. 2004
Rozeslán dne 22. 11. 2004
Platnost od 22. 11. 2004
Účinnost od 1. 12. 2004
Novelizuje předpis 395/1992 Sb.
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Novelizován předpisem 185/2005 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a změna vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje se Národní přírodní památka Hojná voda.
Předmětem ochrany je dochovaný zbytek původního pralesovitého lesního porostu ponechaného samovolnému vývoji, který je ukázkou horských smíšených jedlo-bučin typických pro oblast Novohradských hor a společenstev montánních lesních pramenišť.
Účinnost 1.12.2004.

  • Mění vyhlášku č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, kde se v příloze č. V v seznamu národních přírodních památek slova "Hojná voda CB Staré Hutě Rozhodnutí vlastníka r. 1838" zrušují.

Účinnost změn 1.12.2004.