331/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 331/2015 Sb.
Částka 140
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 1. 12. 2015
Rozeslán dne 9. 12. 2015
Platnost od 9. 12. 2015
Účinnost od 24. 12. 2015
Provádí předpis 201/1997 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje pro rok 2016 platovou základnu pro určení platu státních zástupců ve výši 69 873,30 Kč.