236/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 236/2005 Sb.
Částka 87
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 2. 6. 2005
Rozeslán dne 17. 6. 2005
Platnost od 17. 6. 2005
Účinnost od 1. 7. 2005
Platnost do 30. 6. 2017
Provádí předpis 96/1993 Sb.
Novelizován předpisem 142/2009 Sb.
Zrušen předpisem 164/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření.
Vyhláška Ministerstva financí v dohodě s Ministerstvem vnitra stanoví:

  1. termín, způsob podání a náležitosti žádosti stavební spořitelny o roční zálohu státní podpory stavebního spoření včetně způsobu zajišťování jejích oprav nebo doplnění,
  2. způsob vracení státní podpory stavební spořitelnou,
  3. způsob podání a náležitosti žádosti stavební spořitelny o změnu údajů o účastnících stavebního spoření evidovaných v informačním systému,
  4. technické a organizační podmínky porovnávání údajů informačního systému s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel.

Účinnost 1.7.2005.