118/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 118/2004 Sb.
Částka 39
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 2. 2004
Rozeslán dne 19. 3. 2004
Platnost od 19. 3. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Novelizuje předpis 114/1995 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

  • §3 (změny),
  • vkládá se nový §3a,
  • §36 (změny),
  • vkládá se nový §36a, "Bezpečnostní poradci pro přepravu nebezpečných věcí",
  • za část VI se vkládá nová část VII " REGULACE TRHU VODNÍ DOPRAVY " (§37a až §37f); dosavadní části VII a VIII se označují jako části VIII a IX,
  • dosavadní poznámka pod čarou č. 8a) se označuje jako poznámka pod čarou č. 8d), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou,
  • §52 (změny),
  • v příloze č. 2 (změny).

Účinnost změn dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.