245/2010 Sb. - Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
ikona P
Číslo předpisu 245/2010 Sb.
Částka 88
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 19. 8. 2010
Rozeslán dne 30. 8. 2010
Platnost od 30. 8. 2010
Účinnost od 1. 9. 2010
Platnost do 31. 8. 2011
Ruší předpis 276/2009 Sb.
Provádí předpis 243/2000 Sb.
Zrušen předpisem 259/2011 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní).
Vyhláška Ministerstva financí v dohodě s Českým statistickým úřadem a Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním stanoví podíl jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.
Vyhláška č. 276/2009 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, se zrušuje.

Účinnost 1.9.2010.