Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 485/91 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 367/90 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon č. 172/91 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, v českém i slovenském vydání a ve vyhlášce č. 426/91 Sb., o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení, v českém i slovenském vydání
ikona P
Číslo předpisu REG 9110101
Částka 101
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) redakční sdělení o opravě chyb
Přijat dne 19. 12. 1991
Rozeslán dne 19. 12. 1991
Platnost od 19. 12. 1991
Účinnost od 19. 12. 1991
Opravuje předpis 367/1990 Sb., 426/1991 Sb., 485/1991 Sb.