145/2009 Sb. - Vyhláška o stanovení přírodních léčebných lázní Lednice v katastrálním území Lednice na Moravě
ikona P
Číslo předpisu 145/2009 Sb.
Částka 44
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 15. 5. 2009
Rozeslán dne 28. 5. 2009
Platnost od 28. 5. 2009
Účinnost od 28. 5. 2009
Provádí předpis 164/2001 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví se stanoví přírodní léčebné lázně Lednice v katastrálním území Lednice na Moravě.
Za přírodní léčebné lázně Lednice se stanovuje soubor zdravotnických a jiných souvisejících zařízení sloužící k poskytování lázeňské péče v katastrálním území Lednice na Moravě.
Soubor zdravotnických a jiných souvisejících zařízení sloužící k poskytování lázeňské péče je uveden v příloze k této vyhlášce.

Účinnost 28.5.2009.