129/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 129/2002 Sb.
Částka 55
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 3. 2002
Rozeslán dne 12. 4. 2002
Platnost od 12. 4. 2002
Účinnost od 12. 4. 2002
Novelizuje předpis 221/1999 Sb.