26/1985 Sb. - Nařízení vlády o odchylném poskytování nepřetržitého odpočinku v týdnu některým pracovníkům
ikona P
Číslo předpisu 26/1985 Sb.
Částka 6
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 27. 3. 1985
Rozeslán dne 9. 4. 1985
Platnost od 9. 4. 1985
Účinnost od 9. 4. 1985
Platnost do 31. 5. 1994
Ruší předpis 159/1976 Sb.
Provádí předpis 65/1965 Sb.
Novelizován předpisem 232/1988 Sb.
Zrušen předpisem 108/1994 Sb.