502/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami
ikona P
Číslo předpisu 502/2002 Sb.
Částka 174
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 6. 11. 2002
Rozeslán dne 5. 12. 2002
Platnost od 5. 12. 2002
Účinnost od 1. 1. 2003
Provádí předpis 563/1991 Sb.
Novelizován předpisem 474/2003 Sb., 546/2004 Sb., 399/2005 Sb., 351/2007 Sb., 411/2009 Sb., 421/2010 Sb., 469/2013 Sb., 252/2015 Sb., 443/2017 Sb., 443/2023 Sb.