5/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 5/2017 Sb.
Částka 1
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 2. 1. 2017
Rozeslán dne 9. 1. 2017
Platnost od 9. 1. 2017
Účinnost od 15. 1. 2017
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanoví se její bližší ochranné podmínky.
Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje území s výskytem

  1. přirozených skalních a travinných ekosystémů skal a drolin, vegetace efemér a sukulentů, suchých trávníků, nížinných až horských vřesovišť a lesních lemů a
  2. přirozených křovinných a lesních ekosystémů nízkých xerofilních křovin, vysokých mezofilních a xerofilních křovin, dubohabřin a teplomilných doubrav,

tvořících předmět ochrany národní přírodní rezervace.