302/1992 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 439/1991 Sb., zákona č. 485/1991 Sb. a zákona č. 553/1991 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 302/1992 Sb.
Částka 62
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 6. 5. 1992
Rozeslán dne 23. 6. 1992
Platnost od 23. 6. 1992
Účinnost od 1. 7. 1992
Platnost do 11. 11. 2000
Novelizuje předpis 367/1990 Sb.
Ruší předpis REG 891703
Zrušen předpisem 128/2000 Sb.