482/2012 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2013 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
ikona P
Číslo předpisu 482/2012 Sb.
Částka 183
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 20. 12. 2012
Rozeslán dne 31. 12. 2012
Platnost od 31. 12. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Provádí předpis 117/1995 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.
Nařízením vlády se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2013 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení takto:

  1. Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle §25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 za kalendářní měsíc částku:
Počet osob v rodině podle §7 odst. 5 zákona
jedna 1 799
dvě 2 462
tři 3 219
čtyři a více 3 882
  1. Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle §25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 za kalendářní měsíc:
Počet osob v rodině podle §7 odst. 5 zákona
jedna 674
dvě 922
tři 1206
čtyři a více 1490

Výše částek normativních nákladů na bydlení podle §26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 pro

  1. bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy
Počet osob v rodině podle §7 odst. 5 zákona Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha více než 100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999
jedna 7 489 5 964 5 687 4 858 4 665
dvě 10 750 8 663 8 284 7 150 6 886
tři 14 637 11 908 11 412 9 929 9 584
čtyři a více 18 307 15 017 14 419 12 631 12 214
  1. bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků
Počet osob v rodině podle §7 odst. 5 zákona Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha více než 100 000 50 000 - 99 999 10 000 - 49 999 do 9 999
jedna 4 396 4 396 4 396 4 396 4 396
dvě 6 557 6 557 6 557 6 557 6 557
tři 9 131 9 131 9 131 9 131 9 131
čtyři a více 11 615 11 615 11 615 11 615 11 615

Ustanovení §1 a §2 se použijí poprvé pro stanovení příspěvku na bydlení za leden 2013.

Účinnost 1.1.2013.