42/2020 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava
ikona P
Číslo předpisu 42/2020 Sb.
Částka 20
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 7. 2. 2020
Rozeslán dne 24. 2. 2020
Platnost od 24. 2. 2020
Účinnost od 1. 3. 2020
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí vymezuje zóny ochrany přírody Národního parku Šumava.