109/2017 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 109/2017 Sb.
Částka 40
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 27. 3. 2017
Rozeslán dne 5. 4. 2017
Platnost od 5. 4. 2017
Účinnost od 15. 4. 2017
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Zlatník a stanoví se její bližší ochranné podmínky.