86/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Ostrožská Nová Ves a statutu lázeňského místa Ostrožská Nová Ves
ikona P
Číslo předpisu 86/2016 Sb.
Částka 34
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 24. 2. 2016
Rozeslán dne 23. 3. 2016
Platnost od 23. 3. 2016
Účinnost od 1. 4. 2016
Provádí předpis 164/2001 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
Předmět úpravy
Toto nařízení stanoví lázeňské místo Ostrožská Nová Ves a statut lázeňského místa Ostrožská Nová Ves.