292/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 292/2005 Sb.
Částka 104
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 6. 2005
Rozeslán dne 18. 7. 2005
Platnost od 18. 7. 2005
Účinnost od 1. 10. 2005
Novelizuje předpis 96/1993 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

  • Změny jsou provedeny v ustanoveních §5 a §11.

Přechodné ustanovení
Opatření podle §11 odst. 2 se vztahují na všechny účastníky stavebního spoření bez ohledu na datum uzavření smlouvy.

Účinnost změn 1.10.2005.