326/1948 Sb. - Nařízení o výkonu poukazovacího práva a organisaci pokladní a účetní služby pro krajské a okresní národní výbory
ikona P
Číslo předpisu 326/1948 Sb.
Částka 110
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení ministerstva
Přijat dne 31. 12. 1948
Rozeslán dne 31. 12. 1948
Platnost od 31. 12. 1948
Účinnost od 1. 1. 1949
Platnost do 31. 12. 1949
Provádí předpis 280/1948 Sb.
Zrušen předpisem 279/1949 Sb.