180/1997 Sb. - Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 247/94 Sb., kterou se zmocňují Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení k promíjení penále podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
ikona P
Číslo předpisu 180/1997 Sb.
Částka 65
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 28. 7. 1997
Rozeslán dne 4. 8. 1997
Platnost od 4. 8. 1997
Účinnost od 4. 8. 1997
Platnost do 12. 7. 1998
Novelizuje předpis 247/1994 Sb.
Zrušen předpisem 161/1998 Sb.