277/2004 Sb. - Vyhláška o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)
ikona P
Číslo předpisu 277/2004 Sb.
Částka 89
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 26. 4. 2004
Rozeslán dne 5. 5. 2004
Platnost od 5. 5. 2004
Účinnost od 1. 6. 2004
Provádí předpis 361/2000 Sb.
Novelizován předpisem 253/2007 Sb., 72/2011 Sb., 271/2015 Sb., 37/2018 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví upravuje v souladu s právem Evropských společenství podrobnosti o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat.
Zrušuje se směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 8/1986 Ú. v. ČSR, pro posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, trolejbusů a tramvají, registrovaná v částce 7/1986 Sb.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.6.2004.