263/1992 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
ikona P
Číslo předpisu 263/1992 Sb.
Částka 56
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 28. 4. 1992
Rozeslán dne 10. 6. 1992
Platnost od 10. 6. 1992
Účinnost od 1. 1. 1993
Novelizuje předpis 99/1963 Sb.