444/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce, ve znění nařízení vlády č. 40/2002 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 444/2003 Sb.
Částka 148
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 19. 11. 2003
Rozeslán dne 19. 12. 2003
Platnost od 19. 12. 2003
Účinnost od 19. 12. 2003
Novelizuje předpis 114/1999 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce.
Změny:

  • V příloze č. 2 k nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce, se pod slovo "salmonelózy" vkládají slova "SARS (Severe acute respiratory syndrome - těžký akutní respirační syndrom)".

Účinnost změn 19.12.2003.