213/2021 Sb. - Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
ikona P
Číslo předpisu 213/2021 Sb.
Částka 90
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 21. 5. 2021
Rozeslán dne 31. 5. 2021
Platnost od 31. 5. 2021
Účinnost od 1. 7. 2021
Provádí předpis 2/1969 Sb., 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

1. č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, a

2. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se mění a ruší některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území.