224/1992 Sb. - Oznámení o vydání výnosu, kterým se zrušuje výnos o paušálních odměnách a náhradách za znalecké posudky o ceně staveb, pozemků, trvalých porostů a úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků
ikona P
Číslo předpisu 224/1992 Sb.
Částka 46
Druh předpisu oznámení
Druh předpisu (podrobně) oznámení ministerstva
Přijat dne 10. 4. 1992
Rozeslán dne 21. 5. 1992
Platnost od 21. 5. 1992
Účinnost od 21. 5. 1992
Provádí předpis 36/1967 Sb.