79/2010 Sb. - Vyhláška o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
ikona P
Číslo předpisu 79/2010 Sb.
Částka 28
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 18. 3. 2010
Rozeslán dne 29. 3. 2010
Platnost od 29. 3. 2010
Účinnost od 1. 4. 2010
Ruší předpis 220/2001 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Novelizován předpisem 388/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu stanoví způsoby dispečerského řízení elektrizační soustavy, pravidla spolupráce technických dispečinků, termíny a rozsah údajů předávaných provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy pro dispečerské řízení, přípravu provozu přenosové nebo distribuční soustavy a pro provoz a rozvoj elektrizační soustavy, vyhodnocování provozu elektrizační soustavy a způsob využívání zařízení pro poskytování podpůrných služeb.

Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 220/2001 Sb., o dispečerském řádu elektrizační soustavy České republiky, se zrušuje.

Účinnost 1.4.2010.