296/2012 Sb. - Vyhláška o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky
ikona P
Číslo předpisu 296/2012 Sb.
Částka 105
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 3. 9. 2012
Rozeslán dne 13. 9. 2012
Platnost od 13. 9. 2012
Účinnost od 13. 9. 2012
Provádí předpis 372/2011 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanoví požadavky na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a požadavky na tyto dopravní prostředky.

Účinnost 13.9.2012.