57/1987 Sb. - Vyhláška o dalších změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
ikona P
Číslo předpisu 57/1987 Sb.
Částka 12
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 24. 6. 1987
Rozeslán dne 29. 6. 1987
Platnost od 29. 6. 1987
Účinnost od 1. 7. 1987
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I č. 3 a 13 nabývá účinnosti dne 1.10.1987.
Platnost do 31. 12. 2011
Novelizuje předpis 128/1975 Sb.
Zrušen předpisem 329/2011 Sb.