150/1979 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení
ikona P
Číslo předpisu 150/1979 Sb.
Částka 28
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 13. 12. 1979
Rozeslán dne 22. 12. 1979
Platnost od 22. 12. 1979
Účinnost od 1. 1. 1980
Platnost do 31. 12. 1992
Novelizuje předpis 121/1975 Sb.
Zrušen předpisem 589/1992 Sb.