O opravě chyb v zákonu č. 116/90 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v zákonu č. 127/90 Sb., o některých opatřeních souvisejících s vydáním zákona o soukromém podnikání občanů, v zákonu č. 168/90 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o prokuratuře, v zákonu č. 178/90 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní řád
ikona P
Číslo předpisu REG 905201
Částka 52
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) redakční sdělení o opravě chyb
Přijat dne 15. 8. 1990
Rozeslán dne 15. 8. 1990
Platnost od 15. 8. 1990
Účinnost od 15. 8. 1990
Opravuje předpis 141/1961 Sb., 60/1965 Sb., 148/1973 Sb., 116/1990 Sb., 127/1990 Sb., 168/1990 Sb., 178/1990 Sb.