165/1964 Sb. - Zákonné opatření, kterým se mění a doplňuje zákon o některých služebních poměrech vojáků
ikona P
Číslo předpisu 165/1964 Sb.
Částka 69
Druh předpisu opatření
Druh předpisu (podrobně) zákonné opatření předsednictva NS
Přijat dne 12. 8. 1964
Rozeslán dne 12. 8. 1964
Platnost od 12. 8. 1964
Účinnost od 1. 10. 1964
Platnost do 30. 11. 1999
Novelizuje předpis 76/1959 Sb.
Novelizován předpisem 185/1964 Sb.
Zrušen předpisem 221/1999 Sb.