57/2000 Sb. - Nařízení vlády, kterým se zrušuje vládní nařízení č. 59/1964 Sb., o úkolech národních výborů při péči o děti, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 57/2000 Sb.
Částka 20
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 8. 3. 2000
Rozeslán dne 23. 3. 2000
Platnost od 23. 3. 2000
Účinnost od 1. 4. 2000
Ruší předpis 59/1964 Sb., 99/1971 Sb.
Provádí předpis 94/1963 Sb.