150/1996 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/92 Sb., o pobytu cizinců na území ČSFR, ve znění zákona č. 190/94 Sb., zákon č. 216/91 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a zákon č. 498/90 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/93 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 150/1996 Sb.
Částka 43
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 4. 1996
Rozeslán dne 31. 5. 1996
Platnost od 31. 5. 1996
Účinnost od 1. 8. 1996
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. III nabývá účinnosti dne 31.5.1996.
Platnost do 31. 12. 2023
Novelizuje předpis 498/1990 Sb., 216/1991 Sb., 123/1992 Sb.
Novelizován předpisem 326/1999 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.