303/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 303/2011 Sb.
Částka 106
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 9. 2011
Rozeslán dne 14. 10. 2011
Platnost od 14. 10. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Novelizuje předpis 549/1991 Sb., 283/1993 Sb., 325/1999 Sb., 326/1999 Sb., 349/1999 Sb., 150/2002 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §7, §8, §16, §31, §33 až §38, §41, §48, §49, §53 až §55 (změny),
  • vkládá se nový §55a "Odlišné stanovisko" včetně nadpisu,
  • §56 "Pořadí projednávání a rozhodování věcí" včetně nadpisu - nové znění,
  • §60, §66, §72 až §74, §82, §85 (změny),
  • §86 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §87, §90, §91a, §91b, §101a (změny),
  • §101b - nové znění,
  • §101c se zrušuje,
  • §101d, §104, §106, §107 (změny),
  • §108 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §109, §110, §117 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodech 1. až 11. novely.

 • Změna v §3 odst. 4 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.
 • Změna v §21a a §22 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu).
  Změny v ustanoveních:
  • §32 (změny),
  • v §54a odst. 1 písm. c) a v §87a odst. 1 a 2 se slova "nebo 2" zrušují.
 • Změna v §118 a §172 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §12 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.1.2012.