373/2006 Sb. - O sociálně-právní ochraně dětí - úplné znění zákona č. 359/99 Sb.
Číslo předpisu 373/2006 Sb.
Částka 117
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 12. 1999
Rozeslán dne 28. 4. 2006
Platnost od 28. 4. 2006
Účinnost od 1. 9. 2006
Úplné znění pr. př. 359/1999 Sb.
Opraven předpisem REG 06122001
Anotace

Vyhlášení úplného znění zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jak vyplývá z pozdějších změn.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jak vyplývá z pozdějších změn, naposledy provedených zákonem č. 134/2006 Sb.
Naše poznámka:
Toto úplné znění není zase tak "úplné".

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí byl totiž naposled novelizován s účinností od 1.9.2006 zákonem č. 165/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony a který byl přijat již 16.3.2006 a rozeslán ve Sbírce zákonů, částka 56/2006 již dne 28.4.2006.