340/1997 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví výše finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu a podrobnosti jejího vytváření a užití
ikona P
Číslo předpisu 340/1997 Sb.
Částka 112
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 11. 12. 1997
Rozeslán dne 31. 12. 1997
Platnost od 31. 12. 1997
Účinnost od 1. 1. 1998
Platnost do 30. 12. 2001
Provádí předpis 125/1997 Sb.
Zrušen předpisem 383/2001 Sb.