142/2007 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bílichovské údolí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 142/2007 Sb.
Částka 52
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 11. 6. 2007
Rozeslán dne 22. 6. 2007
Platnost od 22. 6. 2007
Účinnost od 1. 7. 2007
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Předmět úpravy

  1. Vyhlašuje se Národní přírodní památka Bílichovské údolí.
  2. Důvodem zvláštní ochrany je ochrana biotopu a populace kýchavice černé (Veratrum nigrum) ve fragmentu okroticové bučiny.

Účinnost 1.7.2007.