47/1985 Sb. - Vyhláška o jednotné soustavě národohospodářských ukazatelů
ikona P
Číslo předpisu 47/1985 Sb.
Částka 11
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 30. 5. 1985
Rozeslán dne 10. 6. 1985
Platnost od 10. 6. 1985
Účinnost od 1. 7. 1985
Platnost do 13. 6. 1995
Provádí předpis 21/1971 Sb.
Zrušen předpisem 89/1995 Sb.