31/2016 Sb. - Nařízení vlády o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu
ikona P
Číslo předpisu 31/2016 Sb.
Částka 13
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 18. 1. 2016
Rozeslán dne 29. 1. 2016
Platnost od 29. 1. 2016
Účinnost od 29. 1. 2016
Provádí předpis 326/1999 Sb.
Novelizován předpisem 199/2021 Sb., 282/2023 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
Předmět úpravy
Nařízení vlády upravuje pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

  1. rozsah znalostí českého jazyka pro účely zkoušky z jazyka,
  2. bližší pravidla organizace zkoušky z jazyka, včetně určování zadání zkoušky Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, organizačního řádu a zveřejňování informací o organizaci zkoušky,
  3. vzor dokladu o absolvování zkoušky z jazyka,
  4. strukturu a termíny předkládání přehledu o počtech zkoušených a
  5. jazykové zkoušky rovnocenné pro účely získání povolení k trvalému pobytu.