142/1980 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o ochraně stromů rostoucích mimo les, o postupu při výjimečném povolování jejich kácení a o způsobu využití dřevní hmoty z těchto stromů
ikona P
Číslo předpisu 142/1980 Sb.
Částka 34
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 17. 9. 1980
Rozeslán dne 21. 10. 1980
Platnost od 21. 10. 1980
Účinnost od 1. 1. 1981
Platnost do 31. 5. 1992
Provádí předpis 40/1956 Sb.
Zrušen předpisem 114/1992 Sb.