80/2001 Sb. - Nařízení vlády o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z hypotečních úvěrů poskytnutých fyzickým osobám
ikona P
Číslo předpisu 80/2001 Sb.
Částka 29
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 31. 1. 2001
Rozeslán dne 20. 2. 2001
Platnost od 20. 2. 2001
Účinnost od 20. 2. 2001
Provádí předpis 211/2000 Sb.