32/2014 Sb. - Nařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky
ikona P
Číslo předpisu 32/2014 Sb.
Částka 14
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 26. 2. 2014
Rozeslán dne 13. 3. 2013
Platnost od 13. 3. 2013
Účinnost od 28. 3. 2014
Platnost do 3. 9. 2015
Provádí předpis 156/2000 Sb.
Zrušen předpisem 206/2015 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky.
Předmět úpravy

  1. Nařízení vlády upravuje podrobnosti o zacházení s pyrotechnickými výrobky při jejich skladování.
  2. Pyrotechnickými výrobky se rozumí
    1. pyrotechnické výrobky kategorie 1, 2, 3, P1, T1,
    2. pyrotechnické výrobky kategorie 4, P2 a T2, které se nepovažují za výbušné předměty; seznam těchto pyrotechnických výrobků je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
    3. pyrotechnické výrobky třídy I, II, III a podtřídy T0, T1, a
    4. pyrotechnické výrobky třídy IV a podtřídy T2, které se nepovažují za výbušné předměty; seznam těchto pyrotechnických výrobků je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

Účinnost 28.3.2014.