139/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 139/2014 Sb.
Částka 59
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 6. 2014
Rozeslán dne 22. 7. 2014
Platnost od 22. 7. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Novelizuje předpis 110/1997 Sb., 166/1999 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).

Změny:

 • Změna zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 18 až 20 - nové znění,
  • §2 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 21 a 22 - nové znění,
  • §3 (změny),
  • §3a a §3b se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 21 zrušují,
  • §3c (změny),
  • §3d včetně nadpisu - nové znění,
  • §4, §4a (změny),
  • §5 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 6 zrušuje,
  • §6 až §9 včetně poznámek pod čarou č. 28 až 31 - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 6b až 6e se zrušují,
  • vkládá se nový §9a,
  • §10, §11, §12 (změny),
  • vkládá se nový §12a,
  • §13 včetně nadpisu - nové znění,
  • §14, §15 (změny),
  • vkládá se nový §15a včetně poznámky pod čarou č. 35 - nové znění,
  • §16 (změny),
  • §16a - nové znění,
  • §17 včetně poznámky pod čarou č. 37 - nové znění,
  • §17a až §17h se zrušují,
  • §17i, §18 (změny),
  • §19 - nové znění.

Čl. II - Přechodné ustanovení >>
 

 • Změna zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §6, §13, §27a (změny),
  • §53 včetně poznámky pod čarou č. 47 - nové znění,
  • §53a. §70, §76, §78 (změny).