327/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 327/2016 Sb.
Částka 127
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 21. 9. 2016
Rozeslán dne 7. 10. 2016
Platnost od 7. 10. 2016
Účinnost od 1. 11. 2016
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bod 11 nabývá účinnosti dne 1.1.2017.
Novelizuje předpis 304/2014 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců.
Změny v ustanoveních:

  • §1 až §3, §6 (změny),
  • vkládá se nová příloha č. 1,
  • dosavadní přílohy č. 1 až č. 3 se označují jako přílohy č. 2 až č. 4,
  • přečíslované přílohy č. 2 a č. 3 - nové znění,
  • bod 11.změna s účinností od 1.1.2017
    • v příloze č. 4 v I. skupině se doplňuje bod 9.

Čl. II - Přechodné ustanovení