300/1995 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, a zákon č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona č. 466/1992 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 300/1995 Sb.
Částka 81
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 12. 1995
Rozeslán dne 27. 12. 1995
Platnost od 27. 12. 1995
Účinnost od 27. 12. 1995
Platnost do 31. 12. 1997
Novelizuje předpis 238/1991 Sb., 311/1991 Sb., REG 916901
Zrušen předpisem 125/1997 Sb.