428/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014
ikona P
Číslo předpisu 428/2013 Sb.
Částka 167
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 13. 12. 2013
Rozeslán dne 23. 12. 2013
Platnost od 23. 12. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Platnost do 31. 12. 2023
Opraven předpisem REG 14002001
Provádí předpis 48/1997 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanoví pro rok 2014 hodnoty bodu, výši úhrad hrazených služeb poskytovaných pojištěncům podle §2 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále hrazených služeb poskytovaných pojištěncům z ostatních členských států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících koordinaci systémů sociálního zabezpečení a pojištěncům dalších států, se kterými má Česká republika uzavřeny mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení vztahující se i na oblast hrazených služeb, a regulační omezení pro způsoby úhrady uvedené v §3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen "poskytovatel"):

  1. poskytovateli lůžkové péče a poskytovateli zvláštní lůžkové péče podle §22a zákona,
  2. poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovateli v oboru praktické lékařství pro děti a dorost,
  3. poskytovateli specializované ambulantní péče, poskytovateli hemodialyzační zdravotní péče a poskytovateli v odbornostech 903, 905, 919 a 927 podle vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů,
  4. poskytovateli ambulantní péče v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů,
  5. poskytovateli v oboru zubního lékařství,
  6. poskytovateli ambulantní péče v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 812 až 819, 820, 822 a 823 podle seznamu výkonů,
  7. poskytovateli ambulantní péče v odbornostech 911, 914, 916, 921 a 925 podle seznamu výkonů,
  8. poskytovateli ambulantní péče v odbornosti 902 a 917 podle seznamu výkonů,
  9. poskytovateli zdravotnické záchranné služby, poskytovateli přepravy pacientů neodkladné péče, poskytovateli zdravotnické dopravní služby, poskytovateli lékařské pohotovostní služby a poskytovateli pohotovostní služby v oboru zubní lékařství a
  10. poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče a ozdravovnami.

Účinnost 1.1.2014.