236/1999 Sb. - Vyhláška, kterou se vyhlašuje národní přírodní památka Bozkovské dolomitové jeskyně a stanoví její bližší ochranné podmínky
ikona P
Číslo předpisu 236/1999 Sb.
Částka 79
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 5. 10. 1999
Rozeslán dne 26. 10. 1999
Platnost od 26. 10. 1999
Účinnost od 25. 11. 1999
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Novelizován předpisem 165/2005 Sb.