458/2020 Sb. - Vyhláška o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky
ikona P
Číslo předpisu 458/2020 Sb.
Částka 187
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 5. 11. 2020
Rozeslán dne 23. 11. 2020
Platnost od 23. 11. 2020
Účinnost od 1. 1. 2021
Provádí předpis 280/2009 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva financí stanovuje v případě formulářových podání pro spotřební daně, daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv, daň z elektřiny a oblast distribuce pohonných hmot

a) podrobnosti obecných náležitostí podání a požadovaných údajů,

b) formát elektronického formulářového podání a

c) vzor formulářového podání.