146/2000 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 146/2000 Sb.
Částka 46
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 5. 2000
Rozeslán dne 12. 6. 2000
Platnost od 12. 6. 2000
Účinnost od 12. 6. 2000
Novelizuje předpis 49/1997 Sb.