O opravě chyb v zákonu o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona o Pozemkovém fondu České republiky a zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
ikona P
Číslo předpisu REG 994101
Částka 41
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) redakční sdělení o opravě chyb
Přijat dne 15. 6. 1999
Rozeslán dne 15. 6. 1999
Platnost od 15. 6. 1999
Účinnost od 15. 6. 1999
Opravuje předpis 95/1999 Sb.