21/1994 Sb. - Opatření, kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami uskutečňovaných jinými osobami než bankami
ikona P
Číslo předpisu 21/1994 Sb.
Částka 7
Druh předpisu opatření
Druh předpisu (podrobně) opatření České národní banky
Přijat dne 3. 1. 1994
Rozeslán dne 7. 2. 1994
Platnost od 7. 2. 1994
Účinnost od 7. 2. 1994
Platnost do 29. 9. 1995
Opraven předpisem REG 943302
Ruší předpis REG 929403
Provádí předpis 6/1993 Sb.
Zrušen předpisem 233/1995 Sb.